6.8mm REM SPC

CAR A4 Upper Half

CAR A4 Upper Half 6.8mm REM SPC

6.8mm REM SPC II chamber

Learn More
Mid-Length A4 Upper Half

Mid-Length A4 Upper Half 6.8mm REM SPC

6.8mm REM SPC II chamber

Learn More
Coyote Carbine Upper Half

Coyote Carbine Upper Half 6.8mm REM SPC

6.8mm REM SPC II chamber

Learn More